Vi arbetar med  en Tuber-Log Plus en

så kallad Elektronisk Potatis som loggar

information om kraften i stötar

som den utsätts för.


Informationen loggas i ett minne i knölen men samtidigt sänds via Bluetooth värdet på kraften  till en läsplatta där resultatet visas löpande i ett stapel diagram . Informationen kan även föras över till en Pc och där skrivas ut som ett diagram med för klaringar om var i utrustningen elknölen utsatts för stötar.


Vi har under skörde säsongen använt oss av den i  upptagare

och avlastarbord ända till inlagring.


Loggning av sorteringslinjer med tvätt, poler och packmaskiner har gjorts under vintern.                                                                         

Ring om Ni vill ha en kontroll av Er utrustning  

Copyright © All Rights Reserved