Vi säljer HORIBAlaquatwin handhållna mätare för växthus och fältodling , N, K, Ca, pH, Cond som de vanligast förekommande.

Kontakta oss på mail eller mob