Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

 

Tjänster som vi säljer under säsongen 2019/2020 i samarbete med Rådhuset Nordfalan och Potatiskonsult

 

•Växtodlingsrådgivning. Vi arbetar med gårdens grödor förutom frilandsgrönsaker.

•SAM ansökan. Vi erbjuder hjälp med SAM ansökan.

•LEAN Produktion. Vi coachar dig till ett bättre utnyttjande av dina resurser inom företaget.

•Ekonomisk uppföljning.Med mål att ge en uppföljning som ger ett värde som är relevant och är jämförbart mellan olika gårdar

•Elknöl. Loggning av mekanisk påverkan och temperatur i maskinlinjer för potatis hantering med råd om förbättringar för att minska frekvensen mekaniska skador.

 

 

 

 

Fältfika med demo av bäddsättare på Gotland 2013

 

 

 

Upplägget för rådgivningen ser ut som följande:

 

-Rådgivnings kunderna ges möjlighet att leverera foder potatis till Procordia.

-Ni kommer som kund att ha fri telefon tid,  brev och SMS utskick under växtodlingssäsongen.

-SMS Rapportering av aktuella potatispriser.

-Fältfika. Vi bjuder in till demo av tex maskiner sorter  etc med kort varsel via SMS om det dyker upp något intressant tillfälle och avslutar med fika.

-Alla kunder går in under samma avtal, dvs. en fast års avgift och samma timkostnad  för effektiv tid hos kund, ( ingen reskostnad eller restid).

-Start av rådgivnings året är April 1/4.

 

-För Gruppkunderna ordnas 3 träffar under säsong (fler Gruppträffar om önskemål finns) och en gemensam säsongs uppstart, utöver detta kan

Grupp medlemmar köpa enskild tid.

Gruppkunderna betalar bara för träffar de deltar i. De som kommer på en träff delar på aktuell effektiv  tid.

 

-Kunder med Individuell rådgivning erbjuds en gemensam säsongs uppstart och köper tid utifrån eget önskemål, upparbetade timmar debiteras , inget a’conto system.

 

Ring gärna Lars Danielsson för mer information

 

 

Copyright © All Rights Reserved